شماره تماس : 09206306407
موقعیت
سال ساخت
سایز گاراژ
متراژ زمین
قیمت

ملک های فروش

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش آپارتمان 72متری در اندیشه

کرج.اندیشه

200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 72 متر مربع
200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 72 متر مربع

فروش آپارتمان 45متری در اندیشه

کرج.اندیشه

106,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 45 متر مربع
106,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 45 متر مربع

فروش آپارتمان 85متری در فردیس

کرج فردیس

39,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 85 متر مربع
39,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 85 متر مربع

فروش آپارتمان 103 متری در فردیس

کرج فردیس

175,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 103 متر مربع
175,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 103 متر مربع

فروش آپارتمان43متری در اندیشه

کرج شهر جدید اندیشه

80,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 43 متر مربع
80,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 43 متر مربع

فروش آپارتمان 80متری در فردیس

کرج فردیس سه راه حافظیه

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع
320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 80 متر مربع

فروش آپارتمان 72متری در اندیشه

کرج.فردیس

313,500,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 72 متر مربع
313,500,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 72 متر مربع

فروش آپارتمان 77متری در اندیشه

کرج فردیس خیابان 12غربی

125,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 77 متر مربع
125,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 77 متر مربع

فروش آپارتمان 45متری در اندیشه

فاز یک اندیشه

195,750,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 45 متر مربع
195,750,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 45 متر مربع

فروش آپارتمان 76متری در اندیشه

کرج.اندیشه

265,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 76 متر مربع
265,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 76 متر مربع

فروش آپارتمان 77متری در اندیشه

فاز یک اندیشه

232,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 77 متر مربع
232,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 77 متر مربع

فروش آپارتمان 101متری در اندیشه

اندیشه فاز یک خیابان شهدا

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 101 متر مربع
340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 101 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۴