شماره تماس : 09206306407
موقعیت
سال ساخت
سایز گاراژ
متراژ زمین
قیمت

ملک های جدید

فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش آپارتمان 60متری در اندیشه

اندیشه

148,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 60 متر مربع
148,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 60 متر مربع

فروش آپارتمان 69متری در اندیشه

اندیشه شهرک مریم

275,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 69 متر مربع
275,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 69 متر مربع

فروش آپارتمان 85متری در اندیشه

فاز یک اندیشه, شهرک مریم

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 85 متر مربع
330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 85 متر مربع

فروش آپارتمان 106متری در اندیشه

اندیشه فاز 4

470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 106 متر مربع
470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 106 متر مربع

فروش آپارتمان 75 متری در اندیشه

اندیشه شهرک مریم کوثر6

240,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع
240,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 75 متر مربع

فروش آپارتمان 48 متری در اندیشه

اندیشه فاز 1

118,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 48 متر مربع
118,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 48 متر مربع

فروش آپارتمان 59 متری در اندیشه

اندیشه فاز1

160,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 59 متر مربع
160,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 59 متر مربع

فروش آپارتمان 40متری در اندیشه

اندیشه

80,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 40 متر مربع
80,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 40 متر مربع

فروش آپارتمان 68 متری در اندیشه

فاز یک اندیشه دوم شرقی

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 68 متر مربع
140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 68 متر مربع

فروش آپارتمان 44متری در اندیشه

اندیشه

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 44 متر مربع
120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 44 متر مربع

فروش آپارتمان 56 متری در اندیشه

کرج.اندیشه فاز1

207,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 56 متر مربع
207,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 56 متر مربع

فروش آپارتمان 60متری در اندیشه

کرج اندیشه

161,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 60 متر مربع
161,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1 حمام 60 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۹