شماره تماس : 09206306407
موقعیت
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
قیمت

Vogolo T. Ajisesinape

درباره نویسنده

595 Properties by Vogolo T. Ajisesinape

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش آپارتمان 95متری در اندیشه

فازیک اندیشه

617,500,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر مربع
617,500,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر مربع

فروش آپارتمان 61متری در اندیشه

اندیشه سوم غربی

140,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 61 متر مربع
140,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 61 متر مربع

فروش آپارتمان 58متری در اندیشه

اندیشه چهارم شرقی

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر مربع
320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر مربع

فروش آپارتمان 58متری در اندیشه

اندیشه ۱۱ غربی پارسیان ۸

210,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 58 متر مربع
210,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 58 متر مربع

فروش آپارتمان 83متری در اندیشه

اندیشه فازیک شهرک مریم سعدی 10

295,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 83 متر مربع
295,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 83 متر مربع

فروش آپارتمان 40 متری در اندیشه

اندیشه

110,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 40 متر مربع
110,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 40 متر مربع

فروش آپارتمان 125متری در اندیشه

اندیشه فاز یک

632,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 125 متر مربع
632,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 125 متر مربع

فروش آپارتمان 80متری در اندیشه

اندیشه

285,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع
285,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع

فروش آپارتمان48متری در اندیشه

فاز یک اندیشه (بلوار طالقانی )

211,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 48 متر مربع
211,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 48 متر مربع

فروش آپارتمان 40متری در اندیشه

اندیشه فازیک

215,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 40 متر مربع
215,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 40 متر مربع

فروش آپارتمان 66متری در اندیشه

اندیشه

170,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 66 متر مربع
170,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 66 متر مربع

فروش آپارتمان 52متری در اندیشه

کرج.اندیشه

110,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 52 متر مربع
110,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 52 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۵۰