شماره تماس : 09206306407
موقعیت
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
قیمت

Vogolo T. Ajisesinape

درباره نویسنده

595 Properties by Vogolo T. Ajisesinape

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش آپارتمان 85متری در اندیشه

۵ شرقی بن بست حجت

357,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام
357,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

فروش آپارتمان 40متری در اندیشه

اندیشه

100,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 40 متر مربع
100,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 40 متر مربع

فروش آپارتمان 48متری در اندیشه

فاز 2 شهرک کوثر نصر4

169,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 48 متر مربع
169,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 48 متر مربع

فروش آپارتمان 55متری در اندیشه

فاز یک اندیشه, بلوار طالقانی,کوثر 2 ساختمان ظفر

135,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 55 متر مربع
135,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 55 متر مربع

فروش آپارتمان 53متری در اندیشه

اندیشه

138,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 53 متر مربع
138,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 53 متر مربع

فروش آپارتمان 40متری در اندیشه

اندیشه

103,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 40 متر مربع
103,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 40 متر مربع

فروش آپارتمان 80 متری پرند

پرند عمران داراباد

185,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع
185,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر مربع
1 سال

فروش ویلا 230 متری پرند

پرند چمس.تان//ن.و.ر

80,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع
80,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر مربع

فروش آپارتمان 78 متری پرند

پرند

165,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 78 متر مربع
165,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 78 متر مربع
1 سال

فروش ویلا 450 متری پرند

پرند نور

150,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 190 متر مربع
150,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 190 متر مربع

فروش آپارتمان 113 متری پرند

پرند فاز صفر

500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 113 متر مربع
500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 113 متر مربع

فروش آپارتمان 74 متری پرند

فاز۶. پروژه هسا

90,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 74 متر مربع
90,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 74 متر مربع
۱ ۲ ۳ ۵۰